thc-thc.com.pl

Akt palenia cannabis

Podobnie jak dym tytoniowy, dym cannabis posiada niekorzystne skutki dla gardła i płuc. Oprócz psychoaktywnych składników, dym cannabis i tytoniowy są chemicznie podobne. Oba zawierają toksyny, które są znane jako niebezpieczne dla układu oddechowego. THC i inne kannabinoidy nie odgrywają żadnej roli w tym zagrożeniu.

Niebezpieczne substancje chemiczne to nie-psychoaktywne produkty uboczne spalania liści. Są wśród nich związki rakotwórcze znane jako wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAHs), które uważane są za główną przyczynę raka związanego z paleniem. Smoła marihuany ma nieco wyższe stężenie PAH niż tytoń w przeliczeniu na masę ciało i okazuje się rakotwórcza w badaniach na komórkach laboratoryjnych. Ponadto, zaobserwowano zmiany w komórkach przedrakowych w obrębie drug oddechowych u długoterminowych, przewlekłych palaczy marihuany. Niezależnie od tego, badania łączące palenie marihuany i raka dotychczas dopowiadały więcej niż same wyniki. Badania tego rodzaju są skomplikowane, ponieważ wielu palaczy marihuany paliło w swoim życiu tytoń, co uniemożliwia odróżnienie oddzielnych skutków marihuany i tytoniu. Ale, jak można zobaczyć, największe badania przeprowadzone do tej pory nie wykazały związku pomiędzy paleniem marihuany a rakiem.

W przeciwieństwie do tytoniu, istnieje niewiele dowodów na to, aby połączyć marihuanę z nie-oddechowymi formami raka, takimi jak rak pęcherza moczowego, okrężnicy i odbytnicy. Może to wynikać z różnic chemicznych w dymie tytoniowym i dymie cannabis, oraz ogólnie niższym zapotrzebowaniu na palenie wśród użytkowników marihuany.

Wraz ze stałymi substancjami smolistymi, dym marihuany zawiera również gazowe toksyny, które są uważane za czynniki ryzyka chorób serca i układu oddechowego. Są wśród nich cyjanowodór, tlenki azotu, tlenek węgla, fenole i lotne aldehydy.

Badania na ludziach wykazały, że ciężcy użytkownicy marihuany posiadają większe ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego, takich jak zapalenie oskrzeli, ból gardła, zakażenia. Badanie Kaiser wykazało, że największe ryzyko znajduje się wśród tych, którzy palą marihuaną przez mniej niż 10 lat. Długoterminowi użytkownicy nie wykazali większego zagrożenia niż osoby niepalące – nieparzysta statystyka, którą autorzy tłumaczyli sugerując, że u pacjentów z problemami układu oddechowego może być większe prawdopodobieństwo wcześniejszego rzucenia nawyku.

Badanie Kaiser było dalekie od holistycznego, jeśli chodzi o wykrywanie raka związanego z paleniem. Dane dotyczące marihuany i raka nadal nie są wiarygodne, ponieważ popularność marihuany tworzy się stosunkowo od niedawna i nie ma wielu długoterminowych, starszych użytkowników. Na początku lat dziewięćdziesiątych niektórzy specjaliści zaczęli zgłaszać wyższe od normalnych wskaźniki raka gardła, szyi i jamy ustnej u młodszych palaczy marihuany. Dr Paul Donald z University of California w Davis zauważył, że zastosowanie marihuany wydaje się powszechniejsze niż palenie tytoniu wśród jego pacjentów z rakiem gardła w wieku poniżej 40 lat. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy zakwestionowali wszelkie powiązania między marihuaną a rakiem krtani, gardła lub jamy ustnej. Niedawne badanie przeprowadzone na 407 pacjentach przez naukowców z Fred Hutchinson Cancer Research Center nie wykazało związku między paleniem marihuany a rakiem jamy ustnej. Niezależnie od tego, autor badania, Karin Rosenblatt, ostrzegł: „Nasze badania nie są ostatnim słowem, czy istnieją pewne czynniki genetyczne, które mogą doprowadzić ludzi palących marihuanę do zwiększonego ryzyka raka”.

Chociaż rak gardła i jamy ustnej jest mniej śmiertelny niż rak płuc, może nadal być niebezpieczny. Niezależnie od roli marihuany w przypadku tych chorób, wiadomo, że palenie tytoniu i spożywanie alkoholu znacznie pogłębia ryzyko wystąpienia raka gardła i jamy ustnej. Z tego względu ważne jest, aby pacjenci unikali palenia tytoniu i ciężkiego picia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Jesteśmy na social mediach:
profil facebook thc-thc     profil twitter thc-thc     profil reddit thc-thc     profil gab thc-thc     profil wykop thc-thc     profil hejto thc-thc     profil pinterest thc-thc     profil instagram thc-thc

Copyright © thc-thc.info - Wszystko o Cannabis, Konopiach Indyjskich, Newsy, Ciekawostki.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, tylko do szybszego wczytywania zawartości. Nie gromadzimy żadnych danych.