thc-thc.com.pl

Marihuana w Portugalii

Zamieszkana przez ponad 10 milionów ludzi Portugalia jest uważana za jeden z najbardziej postępowych krajów na świecie, jeśli chodzi o prawo dotyczące konopi indyjskich. Jednak pomimo tych poglądów, istnieje pewne zamieszanie co do tego, jak legalna jest marihuana w tym pięknym kraju Półwyspu Iberyjskiego. W tym artykule wyjaśnimy te niejasności i odpowiemy na wszystkie istotne pytania dotyczące prawa dotyczącego konopi indyjskich w Portugalii.

1. Prawo dotyczące marihuany w Portugalii.

Czy więc marihuana jest legalna w Portugalii? Krótko mówiąc, nie do końca. Wyjaśnijmy… Ponad dwadzieścia lat temu rząd portugalski podjął odważną decyzję o dekryminalizacji używania wszystkich narkotyków, w tym konopi indyjskich w 2001 r., skupiając się zamiast tego na leczeniu, a nie na kryminalizacji użytkowników. Przyjmując postępowe i innowacyjne podejście do coraz poważniejszego problemu uzależnienia od narkotyków w kraju, w ciągu ostatnich dwudziestu lat poziom zażywania narkotyków w kraju znacznie się zmniejszył.

Jednak pomimo dekryminalizacji dla użytkowników rekreacyjnych, uprawa, sprzedaż, posiadanie lub spożywanie konopi indyjskich w Portugalii pozostaje nielegalna, chyba że do celów medycznych. Mimo to, każdemu, kto posiada marihuanę do celów rekreacyjnych, nie zostaną postawione żadne zarzuty karne, chyba że ilość przekracza 25 gr. Co więcej, marihuana lecznicza została zalegalizowana w Portugalii w 2018 r. Jednak tylko osoby posiadające licencje na konopie indyjskie mogą uzyskać medyczną marihuanę w aptekach i przychodniach posiadających licencję.

Biorąc pod uwagę dekryminalizację, portugalskie prawo zezwala konsumentom konopi indyjskich na posiadanie i spożywanie marihuany, pod warunkiem, że ilość tej marihuany nie przekracza zapotrzebowania na ich osobistą konsumpcję przez okres około dziesięciu dni. Innymi słowy, jeśli przewozisz tylko małe ilości, nie poniesiesz żadnych konsekwencji prawnych. Pod względem ilościowym nikt, kto zostanie przyłapany na posiadaniu mniej niż 25 gramów kwiatu konopi indyjskich lub 5 gramów haszyszu, nie poniesie żadnych konsekwencji karnych.
Jednakże w przypadku przyłapania na posiadaniu niewielkiej ilości konopi indyjskich osoba zostanie skierowana do lokalnej Komisji ds. Narkomanii. Proces ten przeprowadza się w celu ustalenia, czy leczenie jest konieczne w celu wyleczenia potencjalnego uzależnienia. W tym względzie prawo jest nieco niejasne, ponieważ określa „małą ilość” jako ilość nieprzekraczającą ilości, którą można uznać za normalną do indywidualnego spożycia w okresie 10 dni. Zgodnie z przepisami maksymalny limit dozwolonych dziennych dawek marihuany rekreacyjnej kształtuje się następująco:

• Kwiaty i liście — 2,5 g (średnie stężenie 2% THC)
• Żywica — 0,5 g (średnie stężenie 10% THC)
• Olej — 0,25 g (średnie stężenie 20% THC).

Przestępstwa związane z posiadaniem i konsumpcją konopi indyjskich również zostały zdegradowane do przestępstw administracyjnych. Każdy, kto posiada więcej niż dozwolone ilości, może spodziewać się niewielkiej grzywny w wysokości od 25 do 100 €.

Chociaż posiadanie i konsumpcja zostały zdekryminalizowane, nieautoryzowana sprzedaż konopi indyjskich pozostaje w Portugalii w dużym stopniu nielegalna. Każdy przyłapany na dostarczaniu lub handlu marihuaną podlega karze długiego więzienia od jednego do dwunastu lat, w zależności od powagi przestępstwa. Rzeczywiście, prawo portugalskie będzie uwzględniało charakter urzędu, tj. czy przestępstwo zostało popełnione w celu finansowania własnego korzystania z rośliny. Zazwyczaj kary dla tego rodzaju przestępców są znacznie łagodniejsze.

Uprawa konopi indyjskich pozostaje nielegalna w Portugalii pomimo nieudanych prób uchwalenia ustawy w 2018 r. Chociaż ówczesny rząd portugalski rozważał zalegalizowanie uprawy konopi indyjskich już w 2001 r., zamiast tego wprowadził szczególne wyjątek od dekryminalizacji przepisów antynarkotykowych.
W rezultacie uprawa konopi indyjskich w dalszym ciągu pozostaje nielegalna, podobnie jak sprzedaż narzędzi i sprzętu związanego z jej uprawą.

2. Czy CBD jest legalne w Portugalii?

Tak, olej CBD jest legalne Portugalii, ale jak można się spodziewać, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać, aby móc je legalnie spożywać. Do 2018 roku CBD można było kupić w sklepie jako suplement diety. Jednak po legalizacji marihuany leczniczej, CBD w Portugalii jest dopuszczone do użytku leczniczego wyłącznie pod warunkiem, że konsument posiada receptę od lekarza. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Portugalia w 2001 roku zdekryminalizowała używanie wszystkich narkotyków, w tym konopi indyjskich. Jednak po zmianach prawa w 2018 r. dotyczących medycznej marihuany, CBD zostało przeklasyfikowane na produkt wyłącznie medyczny, który obecnie wymaga recepty lekarskiej.

3. Czy wysyłanie nasion marihuany do Portugalii jest legalne?

Niestety, pomimo bardziej liberalnego i postępowego podejścia do używania konopi indyjskich, prawo portugalskie nie zezwala na posiadanie, sprzedaż ani zakup nasion konopi indyjskich bez licencji przemysłowej.

4. Medyczna marihuana w Portugalii.

Marihuana lecznicza została zalegalizowana w Portugalii po przyjęciu ustawy latem 2018 r. Zgodnie z przepisami przedstawionymi w projekcie ustawy stwierdza się, że wszystkie metody leczenia konopiami indyjskimi mogą być przepisywane wyłącznie przez lekarza lub specjalistę i tylko pod warunkiem, że inne konwencjonalne metody leczenia zabiegi okazały się nieskuteczne. Pacjenci cierpiący na poniższe schorzenia mogą kwalifikować się do marihuany leczniczej w Portugalii:

• Chroniczny ból,
• Terapia nowotworowa,
• Zespół stresu pourazowego,
• Inne schorzenia (określone przez lekarza).

Każdy, kto szuka marihuany jako środka leczniczego w Portugalii, będzie potrzebował licencji wydanej przez organizację rządową znaną jako Infarmed. Ten obszar portugalskiego Ministerstwa Zdrowia jest odpowiedzialny za regulację, ocenę i kontrolę wszystkich leków i produktów zdrowotnych w celu ochrony zdrowia publicznego. W wyniku medycznej legalizacji konopi indyjskich w Portugalii utworzono plantację marihuany medycznej, na której rośliny miały być wykorzystywane zarówno w kraju, jak i na eksport w celu szerszego zastosowania.

5. Konopie przemysłowe w Portugalii.

Portugalia ma długą i bogatą historię uprawy konopi, a duże rzesze ludności wykorzystywały ją kiedyś do różnych celów, w tym do wyrobu lin i żagli. Mówi się nawet, że ich reputacja jako wielkich marynarzy wynika z wyjątkowego wykorzystania konopi. Dziś, podobnie jak w większości krajów Europy, produkcja konopi przemysłowych jest legalna; jednak, jak można się domyślić, istnieją pewne warunki, których należy najpierw przestrzegać:

• Rośliny nie mogą zawierać więcej niż prawny próg THC wynoszący 0,2%.
• Należy uzyskać zezwolenie od Ministerstwa Rolnictwa Portugalii.
• Hodowle konopi podlegają regularnym inspekcjom przez cały rok.

Chociaż produkcja konopi w Portugalii jest ściśle regulowana, szacuje się, że w latach 2015–2018 uprawiano 14,2 hektara konopi. Jednakże wprowadzenie w 2018 r. przepisów dotyczących marihuany leczniczej stworzyło nowy zestaw problemów dla hodowców konopi w związku z nowym popytem dla marihuany zawierającej więcej niż 0,2% THC. W rezultacie uprawa konopi została tymczasowo zawieszona do stycznia 2022 r. Jednakże, dzięki zmianie przepisów dotyczących konopi indyjskich w Portugalii na początku 2022 r. obecnie wznowiono uprawę konopi do celów przemysłowych, odróżniając ją od uprawy konopi indyjskich do celów leczniczych. W rezultacie poprawka stanowi, że konopie można uprawiać wyłącznie na zewnątrz, zabraniając jednocześnie uprawy roślin w szklarniach. Dodatkowo wielkość powierzchni produkcyjnej została ustalona na minimum pół hektara, eliminując tym samym z rynku mniejsze gospodarstwa.

6. Polityka i historia.

Dzięki ich liberalnemu i postępowemu podejściu do używania marihuany istnieje wielka nadzieja, że na horyzoncie kraju pojawi się pełna legalność. Jak wiemy, używanie konopi indyjskich na własny użytek nie jest już przestępstwem, a w miarę jak coraz większa część kraju oswoi się z koncepcją używania marihuany medycznej, oczekuje się, że Portugalia mogłaby pójść za przykładem krajów takich jak Kanada i Urugwaj, gdzie roślina ta zostało w pełni zalegalizowana, W klimacie niemal idealnym do uprawy konopi indyjskich potencjał kraju w zakresie legalizacji i znacznego ożywienia swojej gospodarki z pewnością okaże się atrakcyjny dla portugalskiego rządu w nadchodzących latach.
Historycznie rzecz biorąc, jest to dumny naród i niegdyś dominująca siła globalna. Uważa się, że Portugalczycy po raz pierwszy zetknęli się z konopiami indyjskimi w szczytowym okresie swojego panowania kolonialnego w XVI wieku. Po raz pierwszy napotkano ją w Indiach, Mozambiku i Angoli. Uważa się również, że Portugalczycy sprowadzili konopie indyjskie do Brazylii i zakłada się, że handlarze przywieźli haszysz i konopie indyjskie z powrotem na kontynent portugalski. Jednak wraz z wkroczeniem w drugą połowę XX wieku portugalskie podejście do konopi indyjskich stało się w dużej mierze negatywne. W latach 80. i 90. w kraju pojawiły się poważne problemy związane z narkotykami, a społeczeństwo było w dużej mierze niechętne idei jakiejkolwiek legalizacji konopi indyjskich.

Wszystko to jednak uległo zmianie, gdy w 1998 r. Komisja ds. Krajowej Strategii Narkotykowej (CNDS) opublikowała raport, w którym zaleciła całą litanię reform polityki antynarkotykowej. W ramach swoich zaleceń CNDS zasugerowało, aby kraj zamiast tego skupił się na leczeniu rehabilitacyjnym, a nie na istniejącym systemie, który miał na celu kryminalizację osób zażywających narkotyki. W wyniku raportu, który podkreślił również wyniszczający wpływ stale rosnącej liczby osób osadzonych w więzieniach za używanie narkotyków, w tym konopi indyjskich, na gospodarkę kraju, Portugalia podjęła w 2001 r. krok w kierunku dekryminalizacji wszystkich narkotyków. Od czasu wprowadzenia radykalnych środków ponad dwadzieścia lat temu w kraju znacznie ograniczono przestępczość narkotykową, a także przedawkowanie i uzależnienia. Obecnie szacuje się, że 6,9% populacji regularnie spożywa trawkę, czyli nieco mniej niż w wiodących krajach konsumpcyjnych, takich jak Francja i Hiszpania, gdzie średnia liczba użytkowników wynosi zazwyczaj ponad 10%.

Podsumowanie

Chociaż marihuana nie została jeszcze w pełni zalegalizowana w Portugalii, istnieje wiele społecznych klubów konopnych, które tam działają. Lizbona i Porto to jeszcze dwa z głównych ośrodków lokalnej sceny klubów konopnych w kraju, które nie dorównują sąsiedniej Hiszpanii. Prowadzone przez swoich członków i technicznie rzecz biorąc „nielegalne”, te stowarzyszenia zajmujące się konopiami indyjskimi działają jako organizacje „non-profit”, w których klub może uprawiać marihuanę dla swoich członków. Chociaż zasięg kawiarni z konopiami indyjskimi w Lizbonie jest ograniczony to istnieje nadzieja, że w nadchodzących latach będzie można przyjąć ulepszoną wersję modelu barcelońskiego/hiszpańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Jesteśmy na social mediach:
profil facebook thc-thc     profil twitter thc-thc     profil reddit thc-thc     profil gab thc-thc     profil wykop thc-thc     profil hejto thc-thc     profil pinterest thc-thc     profil instagram thc-thc

Copyright © thc-thc.info - Wszystko o Cannabis, Konopiach Indyjskich, Newsy, Ciekawostki.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, tylko do szybszego wczytywania zawartości. Nie gromadzimy żadnych danych.