thc-thc.com.pl

Cannabis zamiast benzodiazepiny?

Czy cannabis może zastąpić benzodiazepiny w leczeniu stanów lękowych?

Cannabis okazuje się wyjątkowo bezpieczne i stosowanie go stanowi bardzo małe ryzyko dla użytkowników. Badania wykazują, że cannabis posiada działanie antylękowe i może działać jak niektóre leki na receptę. Z drugiej strony, benzodiazepiny posiadają długą listę negatywnych skutków ubocznych, które czynią je mniej korzystną opcją dla naszego organizmu.

Ze względu na to, że legalizacja postępuje w wielu częściach naszego świata, marihuana zaczyna ponownie wchodzić w sfery medyczne, w których kiedyś normalnie istniało, zanim padło ofiarą wojny politycznej.

Sposoby interakcji kannabinoidów z ludzkim ciałem stają się w końcu coraz bardziej zrozumiałe, ponieważ powstają coraz to nowe badania, które nam w tym zrozumieniu pomagają. Prawdopodobnie najgłębszym odkryciem do tej pory jest interakcja między aktywnymi składnikami marihuany, THC i CBD, oraz to, w jaki sposób zachodzą procesy między nimi i receptorami w ludzkim układzie endokannabinoidowym.

Cannabis obecnie jest dostępne w wielu regionach jako lek i można je kupić przy posiadaniu karty medycznej marihuany. Marihuana przepisywana jest w przypadku wielu różnych schorzeń takich jak na przykład stany lękowe. Jednak pojawia się tu ważne pytanie: Czy cannabis naprawdę można porównywać do leków antylękowych na receptę? Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak marihuana jest w stanie poradzić sobie w leczeniu tego stanu w porównaniu do jednego z najczęściej zalecanych klas leków przeciwlękowych, benzodiazepin.

• Stany lękowe

Stany lękowe są pojęciem parasolowym obejmującym kilka różnych zaburzeń, które powodują uczucie strachu, zmartwienie, nerwowość. Stany lękowe mogą być czasem normalnym ludzkim doświadczeniem, zwłaszcza w przypadku nadchodzących ważnych wydarzeń w naszym życiu, jak na przykład egzaminy, spotkania, rozmowy kwalifikacyjne.

W większości przypadków stany te są tylko czasowe, jednak istnieją także rodzaje stanów lękowych, które są zarówno trwałe jak i trudne, i zmuszają daną osobę do wizyty u lekarza w nadziei na znalezienie leku, który łagodzić mógłby te objawy. Istnieją liczne przejawy zaburzeń lękowych, i dzisiaj opisze niektóre z nich.

1. Ogólne zaburzenia lękowe

Ogólne zaburzenia lękowe, czyli GAD to przewlekły typ lęku, który może katalizować długoterminowy i irracjonalny stan niepokoju, obracający się wokół codziennych wydarzeń związanych z finansami, zdrowiem, pracą. Innym rodzajem lęku jest zespół lęku napadowego. Zaburzenie to może powodować nagłe, ogromne przerażenie skutkując dezorientacją, zawrotami głowy, nudnościami.

2. Fobia społeczna

Lęk społeczny charakteryzuje się uporczywym strachem przed osądzaniem przez innych. Zwykle wiąże się z obawą, że zachowanie danej osoby w sytuacjach społecznych doprowadzi do doświadczenia wstydu czy zażenowania. Objawy zespołu lęku społecznego obejmują przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, napięcie mięśni, dezorientację, a nawet rozstrój żołądka czy nudności.

3. OCD

Zaburzenie obsesyjno – kompulsywne lub OCD to zaburzenie lękowe, któremu towarzyszą niepokojące i powtarzające się myśli, prowadzące do kompulsywnych działań. Przyczyną zaburzenia są związane z historią rodziny, różnicami w mózgu, traumatycznymi zdarzeniami życiowymi i wyjątkowymi cechami osobowości.

• Benzodiazepiny

Benzodiazepiny powszechnie przepisywane w leczeniu zaburzeń lękowych obejmują Xanax, Librium, Valium, Ativan. Benzodiazepiny są dużą klasą leków i są podobne do siebie pod względem mechanizmu działania w ośrodkowym układzie nerwowym, jednak różnią się pod względem siły działania i czasu trwania efektów. Leki te działają uspokajająco i działają poprzez zajmowanie receptorów GABA-A w mózgu. Kulminacją tego jest fakt, że neurony stają się ujemnie naładowane, a zatem odporne na pobudzenie, co z kolei powoduje, że lek działa przeciwlękowo.

• Niebezpieczne narkotyki

Co ciekawe, benzodiazepiny w Stanach Zjednoczonych są klasyfikowane jako substancje Grupy 4, a cannabis uważane jest za substancje Grupy 1, która określa je jako potencjalnie uzależniające i pozbawione potencjału medycznego. Ta myląca definicja sprawia, że wydaje się iż benzodiazepiny są bezpieczniejsze niż cannabis, kiedy w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie.

Benzodiazepiny są powiązane z dużą liczbą śmiertelnych zgonów związanych z przedawkowaniem. Wiele osób twierdzi, że leki te przepisuje się zbyt często. Według Center for Disease Control and Prevention, w 2013 roku z powodu przedawkowania leków zmarło ponad 22.000 ludzi. Jak wynika z badania, łącznie 31 procent tych zgonów związanych było z benzodiazepinami przepisywanymi w chorobach takich jak stany lękowe.

W 2008 roku około 5,2 procent dorosłych Amerykanów stosowało benzodiazepiny. Pomimo powszechnego stosowania, możliwe jest rozwinięcie zarówno fizycznego jak i psychicznego uzależnienia od tych substancji i powodują one poważne objawy abstynencyjne.

Skutki uboczne wysokich dawek benzodiazepin mogą objawiać się sennością, dezorientacją, zawrotami głowy, niewyraźnym widzeniem, osłabieniem, niewyraźną mową, brakiem koordynacji, trudnościami w oddychaniu a nawet śpiączką. Przewlekłe nadużywanie tych leków prowadzi do bezsenności, anoreksji, bólów głowy, osłabienia, a nawet stanów lękowych – tego samego stanu, w jakim są przepisywane.

Rzetelną oceną jest stwierdzenie, że ta klasa leków jest bardzo niebezpieczna i posiada duży potencjał nadużywania. Przyjrzyjmy się jak cannabis może służyć jako znacznie bezpieczniejszy i naturalny zamiennik tych leków.

• Cannabis jest o wiele bezpieczniejsze

Cannabis jest niezwykle bezpieczną substancją, która nie uwzględnia żadnych zgonów związanych z przedawkowaniem, gdy stosowane jest samodzielnie. Wyznaczony przez DEA status cannabis jako substancji Grupy 1 wymienia ją jako jedną z najniebezpieczniejszych substancji na świecie, powołując się na wysoki potencjał nadużyć i brak udowodnionej wartości medycznej.

Umieszczanie cannabis w tej grupie to polityczne manipulacje, ignorancja i alfabetyzm naukowy. Artykuł naukowy zatytułowany „Porównawcza ocena ryzyka związanego ze stosowaniem alkoholu, tytoniu, cannabis i innych nielegalnych narkotyków z zastosowaniem podejścia marginalnego”, wykazało, że cannabis jest naprawdę bezpieczne.

W badaniu sprawdzono toksyczność substancji takich jak alkohol, cannabis, heroina, ecstasy, kokaina, nikotyna i amfetamina. Wśród wszystkich tych substancji cannabis uznano za jedyną substancję niskiego ryzyko. Ponadto, badanie wykazało, że cannabis jest o 114 razy mniej śmiertelne niż alkohol.

• Antylękowe efekty cannabis

Jedną z przyczyn stosowania cannabis w USA jest leczenie stanów lękowych, tych wymienionych przez nas powyżej jak i zespół stresu pourazowego (PTSD). Łatwo jest zaobserwować, jak cannabis może zmniejszać objawy lęku, biorąc pod uwagę jego potencjał relaksacji.

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Biological Psychiatry udokumentował przeciwlękowe działanie cannabis. Pod obserwację wzięto 50 mężczyzn, którzy regularnie palili marihuany i porównano ich do 50 mężczyzn, którzy nie palili cannabis i służyli w tym badaniu jako grupa kontrolna. Zaobserwowano, że użytkownicy, którzy regularnie palili marihuanę, wykazywali niższe wyniki w przypadku doświadczanego lęku w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.

Naukowcy postanowili zbadać możliwe interakcje między cannabis a receptorami benzodiazepinowymi u myszy. Odkryto, że cannabis ma znaczące działanie przeciwlękowe i rzeczywiście wiąże się z tymi samymi miejscami receptorów. Autorzy artykułu powiedzieli, że:

„Naszym zdaniem efekty przeciwlękowe marihuany zachodzą za pośrednictwem centralnych receptorów benzodiazepinowych.”

• CBD i stany lękowe

Cannabis wytwarza ogromny fitokompleks substancji chemicznych, a w tym jedną specjalną klasę znaną jako kannabinoidy. Substancje te znajdują się w żywicy wytwarzanej przez małe gruczoły na powierzchni liści cannabis i kwiatów, znanych jako trichomy. Jednym z najbardziej powszechnych i znanych kannabinoidów jest CBD, które staje się coraz bardziej znane z wielu potencjalnych zastosowań medycznych. Jedno z takich zastosowań to leczenie stanów lękowych.

Artykuł zatytułowany „Kannabidiol, składnik cannabis w leczeniu stanów lękowych” przyjrzał się badaniom roli CBD w leczeniu stanów lękowych. Stwierdzono, że CBD wykazuje silne działanie przeciwlękowe, które potwierdzone jest przez kilka mocnych badań, które odbyły się zarówno na ludziach jak i na zwierzętach. Autorzy artykułu stwierdzili, że:

„Przyszłe badania kliniczne z udziałem pacjentów z różnymi zaburzeniami lękowymi są jak najbardziej uzasadnione, a już szczególnie w przypadku lęku napadowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych czy lęku społecznego i zaburzeń stresu pourazowego. Odpowiednie okno terapeutyczne CBD oraz dokładne mechanizmy zaangażowane w jego działanie przeciwlękowe pozostają nadal do ustalenia.”

• CBD w leczeniu fobii społecznej

CBD może odgrywać ważną rolę w leczeniu określonych form lęków. Artykuł opublikowany w czasopiśmie Neuropsychopharmacology miał za zadanie sprawdzić, czy CBD jest w stanie leczyć lęki społeczne. Pacjenci z zaburzeniami lęku społecznego, którzy nigdy nie byli pod tym kątem leczeni, otrzymali 600 mg CBD lub placebo przed wzięciem udziału w symulowanym teście opierającym się na wystąpieniach publicznych. Wyniki pokazały, że CBD znacząco zmniejsza doświadczany lęk, upośledzenie funkcji poznawczych i dyskomfort w zakresie mowy.

• Badania benzodiazepin

Niedawne badanie przeprowadzone na 146 pacjentach ze średnią wieku 47 lat jest pierwszym dokumentem opisującym zmniejszenie stosowania benzodiazepin wśród pacjentów, którzy rozpoczęli terapie cannabis. Wyniki pokazują, że ponad 45 procent pacjentów jest w stanie przerwać leczenie benzodiazepinami w ciągu sześciu miesięcy. Badanie zatytułowano „Zmniejszenie stosowania benzodiazepin u pacjentów medycznej marihuany.”

Pacjenci zgłaszali również poczucie ogólnego dobrego samopoczucia i zmniejszenie cierpienia z powodu doświadczanej choroby w krótkim czasie po rozpoczęciu stosowania cannabis. Związek między leczeniem cannabis a zmniejszeniem stosowania benzodiazepin wydaje się być oczywisty, chociaż badania na dużą skalę powinny poszerzyć naszą wiedzę na temat mechanizmów, które są zaangażowane w tego rodzaju wyniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Jesteśmy na social mediach:
profil facebook thc-thc     profil twitter thc-thc     profil reddit thc-thc     profil gab thc-thc     profil wykop thc-thc     profil hejto thc-thc     profil pinterest thc-thc     profil instagram thc-thc

Copyright © thc-thc.info - Wszystko o Cannabis, Konopiach Indyjskich, Newsy, Ciekawostki.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, tylko do szybszego wczytywania zawartości. Nie gromadzimy żadnych danych.